Kastamonu Ağzı Sözlüğü, Kastamou 'ya dair ne varsa burada

pirecüklerinhafizhanım

Durum: 11 - 0 - 0 - 0 - 08.01.2018 18:15

Puan: 123 -

1 yıl önce kayıt oldu. 1.Ced Yazguç.

Henüz bio girmemiş.

cemaatten dayak yiyen imam


kastamonu bozarmut köyü jet imam lakaplı imamı fatih demircan'ın başına gelen olay. teravih namazını boostup kıldırınca cemaat conta yakmış tabi.

 spoiler!
bari bayram bitince dövün

dürtünce küfreden dayı


83 yaşındaki enteresan dayı. tikli mi tikli. dokununca küfrediyor.

kastamonu tüneli'den geçen araç sayısı

15 temmuz şehitler tüneli'nden geçen araç sayısıdr. 7 ocak 2018 itibariyle toplamda 1.249.760 araç geçmiş. yine de az gibi geldi bana. ilgili haber için https://www.sondakika.com/haber/haber-kopek-baligi-agzi-ndan-1-milyon-249-bin-arac-gecti-10427706/

kastamonu

kastamonu’nun, arkeolojik bazı kazı ve yüzey araştırmaları sonucunda paleolitik dönemden günümüze kadar kesintisiz bir kronolojiye sahip olduğu görülür. anadolu arkeolojisi içerisinde bölge üzerine pek araştırma olmaması nedeniyle kastamonu üzerine bilgiler de özellikle erken dönemler için çok yetersizdir. kısıtlı sayıdaki yüzey araştırması ve kazı çalışmasına bakarak elde edilen veriler ise bölge arkeolojisinin anadolu tarihi açısından yine de önemli olduğunu vurgular. yapılan araştırmalar bölgenin paleolitik dönemle birlikte neolitik, kalkolitik ve erken tunç dönemlerine kadar kesintisiz bir yerleşime sahne olduğunu gösterir. son yıllarda cide ve şenpazar ilçelerinde yapılan arkeolojik yüzey araştırmalarında bölgenin epipaleolitik dönemde de yerleşim gördüğü ele geçen bulgularla belirlenmiştir.

bölgemize dair tarihsel bulgular orta tunç döneminde daha da aydınlanmaya başlar. mö. ıı. bin anadolu tarihi coğrafyasına bakıldığında kastamonu ve çevresinde pala ve tummana adı verilen kavimlerin yerleşik olduğu görülür. bu topluluklardan pala kültürünün kullandığı dile palaca adı verilirken, çivi yazısı formatındaki yazılarını içeren çok az sayıda kil tablete de hitit kazılarında rastlanmıştır. büyük ihtimalle transkafkasya kökenli olan bu kavimler yakın akrabaları olan hititler ve luwiler ile aynı çağlarda anadolu’ya gelmiş ve bu bölgeye yerleştikleri düşünülmektedir.

mö ıı. binin sonlarında bölgedeki kültürel yapı kastamonu’nun devrekâni ilçesi sınırlarındaki kınık kazıları ile ortaya konmuştur. bu kazılardan elde edilen gümüş sanat eserleri klasik hitit sanatının özelliklerini yansıtırken, kazılarda bulunan diğer arkeolojik buluntular da bölgenin erken tunç (mö. 3000) döneminden itibaren iskân edildiğini gösterir.
kınık kazıları, hitit kültürünün somut kanıtlarını kastamonu’da ortaya koyarken bir yandan da bu kazılarda bulunan özel bir metal kap sayesinde de önemini ortaya koydu. taprammi çanağı adı verilen üzerinde kabartma şeklinde av sahneleri bulunan kap, ismini üzerindeki hitit hiyeroglifleri ile yazılmış “taprammi” kelimesinden alır. bu kelime bir isim olmakla beraber, bu ismin hitit’in başkenti hattuşa’da çok önemli bir tüccara ait olduğu da vakit geçmeden belirlendi.

mö. 1200’lü yılların sonlarına doğru hitit devleti yıkılırken anadolu, özellikle balkanlar’dan gelen trak kavimlerinin tarafından istila edilmişti. bu trak kabilelerinden olan ve özellikle eskişehir afyon dolaylarında hâkimiyeti bilinen frigler kastamonu bölgesinde de siyasal bir güç olmayı başarmışlardı. m.ö. 7. yy’da kimmer istilasına maruz kalan bölge, daha sonra lydia kralı alyettes’in kimmer tehlikesini ortadan kaldırması ile kral kroissos döneminde ( mö. 561-546 ), lydia egemenliğine girmiştir. mö. 546 yılından itibaren ise bölgede pers hâkimiyeti başlar.

m.ö. ı. bin olarak anılan çağla birlikte kastamonu bölgesi paphlagonia olarak adlandırılır. bu bölgenin halkı açık olmamakla birlikte batıdan yani balkanlar’dan gelmiş bir thrak boyunun uzantısı olduğu düşünülebilir. antik tarihçilerden ksenphon, paphlagonia bölgesinde“kotys” adlı bir liderden söz eder ki, bu isime thrakialılar arasında sık rastlanır. ancak, thrak göçlerinden etkilense bile bölge, halkının önemli bir bölümünün bu bölgede mö. ıı. binyılda yaşadığı bilinen palaların devamının olması daha da mümkün görünmektedir.
yazılı kaynaklarda paphlagonia bölgesinden ilk bahsedilen yer ünlü ozan homeros’un troya savaşını anlattığı ilyada adlı eseridir. homeros bu eserinde paphlagonialıları pylamenes ve oğlu harpalion önderliğinde akhalara karşı troyalıların saflarında savaşan onurlu bir halk olarak gösterir.

anadolu’da başlayan pers hâkimiyeti ile papahlagonia phrygia satraplığına bağlanmıştır. aynı yıllarda yani m.ö. 6. yy’da bölgenin kıyı kesimleri ıonia bölgesi şehri olan miletos tarafından kolonize edilmeye başlamıştır. m.ö. 333 yılına gelindiğinde büyük iskender yönetimi altına giren bölgede m.ö. 298 yılında ktistes mitridates tarafından pontus devleti kurulmuştur.

bölge mö 1. yy’da romalı general gnaeus pompeus magnus tarafından roma imparatorluğuna dâhil edilmiş ve uzun yıllar boyunca roma hâkimiyetinde kalmıştır. bölgede daha sonra bizans hâkimiyeti ms 1211 yılına kadar devam etmiş, bu tarihten sonra da bölgede türk-islam egemenliği altına girmiştir.

antik dönemin başlarında “paphlagonia” olarak adlandırılan kastamonu ve bölgesinde m.ö. 65-64 yıllarından itibaren roma hâkimiyeti yaşanmaya başlar. roma bölgenin kültür dokusuna nüfuz edemese de kendini bölgenin metropolisi yani başkentliğini de yapan taşköprü’deki antik pompeiopolis kentinde gösterir.

bu antik kent m.ö. 64 yılında kurulmakla birlikte en güçlü zamanını roma imparatoru marcus aurelius’un damadı olan klaudius severus’un valilik yaptığı dönemde (m.s ıı. yy) yaşamaya başlar. bu yöneticiyle birlikte pompeiopolis başkent konumuna yükselir. kent, paphlagonia bölgesinde “metropolis sebaste” yani paphlagonia’nın ana ve kutsal şehri konumunda anılmaya başlar.

m.s. 150–300 yılları arasında başkentliği devam eden kentin m.s. 325’ler itibariyle piskoposluk olarak temsil etmesi bölgede hıristiyanlığın yayılmaya başladığını göstermektedir. m.s 536–553 yıllarında başpiskoposluğa yükselen kent m.s 13. yy’a kadar piskoposluk listelerinde var olmaya devam etti.

pompeiopolis antik kentinde 2006 yılında bu yana kastamonu üniversitesi’nden prof. dr. latife summerer başkanlığındaki uluslararası bir ekip tarafından arkeolojik kazı çalışmaları sürdürülmektedir. antik kentin ana yapısının belirlenmesine yönelik yapılan kazı çalışmaları kentin fiziksel yapısını ortaya çıkarmaya başladı.

kastamonu ismine ilişkin bilimsel bir etimolojik çalışma yapılmamıştır. kentin ismine dair birkaç farklı görüş olsa da günümüzde bizans döneminde bölgede hüküm süren komnen sülalesine atfen bulunan isimlendirme akla yakın gelmektedir. bu isimlendirme kökeni ise komnenlerin kalesi anlamına gelen kastra-komnen olmasına karşın aynı sülale dönemi yazılı kayıtlarında kastamonu, castamon olarak görülür.

m.s. 11–12 yüzyılda bizans imparatorluk ailelerinden komnenoiler’e ait tahkimatlı bir yerleşim olarak karşımıza çıkan kent, 1084 yılı ile itibariyle emir kara tigin bey komutasındaki türklerin eline geçer. bu tarih ile türklerle tanışan kastamonu, 1211 yılına kadar bizans ve türklerin arasında sürekli el değiştirir.

1084 yılında türklerle tanışan kastamonu, bizans ve türkler arasında uzun yıllar boyunca el değiştirdi.1180 tarihi sonrasında bölgeye sıklaşan türk akınları vardır. bu akınlar sonrasına kastamonu, 1211–1212 tarihlerinde anadolu selçuklu devletine bağlı emir hüsameddin çoban bey tarafından kati suretle türklerin eline geçmiştir.

hüsameddin çoban bey, ı. keykavus döneminde (1211–1219) melik ülumera (beylerbeyi) unvanı taşıyordu. çoban bey, ı. alaeddin keykubad’ın tahta çıkışında (1219) konya’ya giderek bağlılığını bildirmesi sonucu ı. alaeddin keykubad da onun beylik belgesini yenilemişti. yöredeki geniş türkmen kitleleriyle birlikte çoban bey, bir uç beyi olarak, bizanslarla sürekli savaştı ve 1223’te kırım’a yapılan sefere de katıldı. bu tarihten sonra kaynaklarda adına rastlanmayan çoban beyin öldüğü yer ve zaman bilinmemektedir. yerine geçen oğlu hüsameddin alp yürek’in de yaşamı ve beylik süresi üstüne bir şey bilinmiyor. onun dönemi üstüne bilgilerimizin yokluğu, 1243 ten sonra anadolu selçukluları’nın moğol egemenliğine girmesiyle de ilgilidir. nitekim 1258 tarihli bir belgeden yöre gelirinin vezir tuğrayi’ye verildiği anlaşılmaktadır.

1211-1212 tarihi ile birlikte kayı boyundan olan emir hüsameddin çoban bey tarafından bölge tamamen türk hâkimiyetine geçirilir ve böylece kastamonu’da çobanoğulları beyliği kurulur. yaklaşık olarak 1295’li yıllara kadar hüküm süren bu beylikten sonra, eflâni tımarına bağlı şemseddin yaman candar tarafından yine kastamonu merkezli candaroğulları beyliği kurulur. bu dönemde kent bir ilim ve sanat merkezi haline gelerek, dönem türk-islam dünyası içerisinde saygın bir konuma yükselir.

eflâni tımarına bağlı şemseddin yaman candar tarafından kurulan beylik, kastamonu’yu sınırlarına 1309 yılında ı. süleyman paşa döneminde katar. daha sonra merkezini kastamonu’ya taşıyan beylik, dönem türk islam dünyası içerisinde bir ilim ve sanat merkezi olarak bilinir. ıı. süleyman paşa (1385–1392) döneminde osmanlı devleti ile yakın ilişkilerde bulunan beylik, ı. kosova savaşında osmanlı’ya yardım etmesine karşın belli bir süre sonra ı. murad döneminde kendi topraklarında osmanlı istilasına uğrar. halkın süleyman paşa tarafına isyan etmesi ile tekrar beyliğe katılan kastamonu, 1461 tarihinde fatih sultan mehmed tarafından osmanlı devleti sınırlarına katılarak önemli bir sancak haline getirilmiştir.

candaroğulları beyliği, son beyi ismail bey zamanında en güçlü dönemini yaşamıştır. bu dönemde istanbul’un fethinde fatih sultan mehmed’e destek veren beylik, dönemin kültür hayatında niksarlı muhyiddin gibi öne çıkan isimleri de kastamonu,’da uzun yıllar misafir etmiştir. ismail bey aynı zamanda bugün bile önemini koruyan hulviyyat adlı fıkıh kitabını da kaleme almıştır.

osmanlı imparatorluğu döneminde, idari taksimat bakımından, geçmişten gelen bir yönetim merkezi olma özelliğini sürdüren kastamonu sancağı, doğuda samsun, batıda izmit, güneyde kalecik ve kuzeydeki doğal sınırı olan karadeniz sahili ile imparatorluğun geniş bir eyaleti olarak, cumhuriyete kadar bir idari merkez konumunu sürdürmüştür. osmanlı imparatorluğu döneminden fatih sultan mehmed han’ın kardeşi cem sultan yaklaşık 4 yıl kadar kastamonu valiliği görevinden bulunur. bir kültür merkezi olma özelliğini bu dönemde de sürdüren kastamonu’da; osmanlı bilim dünyasının yön verici ailelerinden olan taşköprüzadeler gibi çok önemli bir bilim ailesinin de çıktığı yerdir.
cumhuriyetin ilanı ile birlikte yapılan yeni değişikliklerle kastamonu 12 ilçesiyle birlikte, bir il olma özelliğini korumuştur.

milli mücadele yıllarında kastamonu

kastamonu, türk istiklâl savaşı sırasında en çok şehit veren illerden biri olmanın yanı sıra, ordunun silâh, cephane ihtiyacının nakledildiği istanbul-inebolu-ankara güzergâhının güvenliğini de sağlamıştır. çanakkale savaşları ile birlikte milli mücadele’de de çok önemli rol oynayan kastamonu, bu savaşın kazanılmasında önemli bir etken olan inebolu-ankara lojistik hattında, inebolu mavnacılarından başlayarak, kağnı kollarını çeken şerife bacılar, halime çavuşlar, necibe nineler ve 10 aralık 1919 tarihinde anadolu’nun ilk kadınlar mitingini yapan kadınlarına kadar anıtsallaşan isimlere ve efsaneleşen olaylara da imza atmıştır. kastamonu, istiklâl savaşında işgal altında kalmadı ancak işgal edilen vatan topraklarındaki yurttaşlarımızın acılarını paylaştı. daima millî mücadele'nin destekçisi oldu. ordunun lojistik ihtiyaçlarını karşıladı. diğer yandan, ankara (2045) ve konya (2316) ile birlikte en çok şehit ve gazi veren ilimiz olma şerefine de kavuştu. kastamonulu 1988 şehidin anısını yaşatmak amacıyla 1983 yılında bir şehitler anıtı yaptırıldı. türkiye’de bir ilk ve tek olarak t.b.m.m. tarafından 9 nisan 1924 tarihinde inebolu ilçemiz mavnacılar loncasına verilmiş olan beyaz şeritli istiklal madalyası ve vesikası’da türkiye cumhuriyeti devletinin ilimize vermiş olduğu yüksek onurlardan bir diğeridir.

yaşar karadeniz

kastamonu valimiz. 1965 yılında samsun'da doğdu. ilk ve ortaöğretimini samsun'da yaptı. 1983 yılında samsun teknik lisesi makine bölümü'nü bitirdi.

aynı yıl girdiği ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi kamu yönetimi bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu.

1988 yılında amasya valiliği'ne kaymakam adayı olarak atandı. bu görevi sırasında bir yıl süreyle ingiltere'de bulundu. kaymakam vekilliği stajını erzincan'ın tercan ilçesinde yaptı.

1991 yılında kaymakamlık kursu'nu bitirerek yeni ilçe olan yozgat'ın yenifakılı ilçesinin ilk kaymakamı olarak atandı.

sırasıyla konya-taşkent, hakkari-çukurca, ordu-aybastı, mardin-yeşilli, trabzon-beşikdüzü ve çanakkale-eceabat kaymakamı, tekirdağ - saray, gaziantep-nizip ve gaziosmanpaşa kaymakamı olarak görev yaptı.

kaymakam yaşar karadeniz 28.02.2017 tarihli bakanlık olur’u ile kastamonu vali vekilliğine, 21.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı bakanlar kurulu kararı gereğince de kastamonu valiliğine atanmış olup, 21.06.2017 tarihi itibariyle ilimizdeki görevine başlamıştır.

kastamonu valisi sayın yaşar karadeniz;

2012 yılının ocak ayında türk idareciler derneği'nin vali galip demirel sosyal hizmet ödülünü kazandı. günümüze gelinceye kadar, çeşitli kurumlardan çok sayıda takdirname aldı.

'taşra idaresinin yeniden yapılandırılması' konulu çalışmasının bir kısmı içişleri bakanlığı dergisinde makale şeklinde yayınlandı.

eceabat kaymakamlığı sırasında, gelibolu yarımadası tarihi milli parkı'nın birçok yatırımını köylere hizmet götürme birliği tarafından yapılmasını sağladı. 2003 - 2005 yılları arasında hükümetin milli parkla ilgili projelerinin tamamına yakını, ödeneği birliğe aktarılarak gerçekleştirildi. bu uygulama, merkezi hükümet ödeneklerinin birlikler eliyle yatırıma dönüştürülmesinin ilk uygulamalarındandır. bu şekilde eceabat'ta gerçekleştirilen projelerden önemlileri şunlardır:

1- conkbayırı -kemalyeri ring yolu

2- şehitler abidesi ring yolu

3- kabatepe - anzak koyu genişletme ve iyileştirme

4- şahindere şehitliği yapımı

5- kocadere şehitliği yapımı

6- şehitler abidesi 35 m.lik rölyef ve atatürk heykeli yapımı

7-şehitler abidesi alt taban cam mozaikle bayrak figürü yapımı

8- şehitler abidesi otopark yapımı ve çevre düzenlemesi

9- kabatepe ziyaretçi dinlenme merkezi yapımı

10-ana tanıtım merkezi çanakkale komutanları rölyefleri

11-namazgah tabyası, kilitbahir kalesi, ertuğrul tabyası röleve, restorasyon ve fonksiyonlandırma projelerinin hazırlanması

tekirdağ saray kaymakamlığı sırasında halk bağışlarıyla bir ilkokul ve bir kapalı spor salonu yapımını gerçekleştirdi.

mardin yeşilli kiraz festivali, beşikdüzü deniz ve kültür festivali ile saray bahar ve kültür festivallerinin başlatılmasını ve görevi süresince devamını sağladı.

saray'daki görevi süresince gerçekleştirdiği dört festivalin bütçelerinin tamamına yakınını festival gelirleriyle karşılanmasını sağladı. aldığı takdirnamelerden birisi bu konuda gösterdiği başarıdan dolayıdır.

sosyal yardımlar açısından da farklı bir uygulama geliştirdi. ailesinde çalışabilir güçte veya yaşta kimsesi bulunmayan aileler adına bankada hesap açtırarak sydv'den her ay düzenli yardım almalarını sağladı. bu uygulama aile ve sosyal politikalar bakanı sayın fatma şahin'e anlatılmış ve uygulama 'dul aylığı' adıyla ülke geneline yayılmıştır. yine vakıftan, 110 öğrenci kapasiteli bir öğrenci yurdunu hizmete açtı. 200 öğrenci kapasiteli ikinci öğrenci yurdu inşaatının da başlamasını sağlamıştır.

kastamonu

kastamonu

memlekedim. etekmeği sarımsağı pirinci meşurdu ama hiç görmedüğümüz ayusuynan anulu.

calay gız

iki sigara ver istediğinin peşine takılsın ağşamadan, öyle iyi bi insanıdı.

kastamonu'nun delileri

yavuz bülent bakiler şiiiri.

siz de kastamonu delilerini
görebilseydiniz çok severdiniz.
hâllerine bakıp şaşırırdınız
ve: “bunlar ne güzel deli!” derdiniz.

deli satiye’yi tanısaydınız
anlardınız nedir esmer güzeli
sırım gibi, boylu poslu, gamzeli...
gönlünüzü usulca önüne sererdiniz.

oynardınız bilirim deli ziya geçince
mini gıdısı kadın’a ısınırdınız zamanla
mohmoh hüseyin’le, mohmoh hasan’la
oturup yemek yerdiniz!

sonra deli eşref’i görürdünüz karşıdan
her adım başında “ya sabır!” derdi...
tayy-ı zaman tayy-ı mekân ederdi
savulur giderdiniz!


ne güzel, ne para, ne bark, ne gam!...
dilendiği parayı en son kuruşuna dek
fakire, fukaraya verirdi sevinerek
siz de hâlinize şükrederdiniz
“bunlar ne güzel deli!” derdiniz.

yavuz bülent bakiler
(m. sani adıgüzel; şiirlerle kastamonu, s. 14)

tabakoğlu pastırma

sucukları da iyi olan basdumacu.

kastamonu

adına şiirler yazılan şehir. misal;

gastamonu deye yanıp duruyon,
anam ayru, bubam ayru, köy ayru,
gurbetin gahrını çekip duruyon,
havam ayru, suyum ayru, aş ayru

çıkdım gurbetlere hayli yıl oldu,
bakduğum buzala çift öküz oldu,
kel eli’nin gızı el’e eş oldu,
davul ayru, zurna ayru, hak ayru.

gurbetçisin deye hor görüyola.
dil gırıya diye çok söğüyola,
gıravat dakınca bey sanıyola,
beyle ayru, ağa ayru, biz ayru.

bi lokma ekmeğe ayrulduk sizden,
vallaha böyüklük beklenen bizden,
özümüz, araç’ın dağlık köyünden,
dağım ayru, çamım ayru, yol ayru.

ismail, hep ayru bu sağduyundan,
her zaman köyünü araduğundan,
köyün sevdasıyla avunduğundan,
zabah ayru, ağşam ayru, gün ayru.


ismail esen büyükdağ
(kastamonu gazetesi, sayı:3203)

tabakoğlu pastırma


kastamonu'da pastırmasıyla ünlü bir şarküteri. sayfasında "kaybolmaya yüz tutmuş bir geleneğin son temsilcilerinden biri oan "tabakoğlu pastırma" her gıdanın fabrikasyona döndüğü günümüzde geleneksel yöntemlerle kastamonu pastırması ve kastamonu sucuğu üretmeye ve bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.tamamen natural bir ortamda hazırladığı ürünleri yine geleneksel yöntemlerle satışa sunuyor." yazıyor.

deli eşrefeşref özbenli (eski şöhreti ile ve mahallî ağızla benlizâdeler veya benlioğlu/ benloğlu) h.1324/m 1906 yılında, mustafa ve nebiyye’den, kastamonu’da doğmuştur. ilin deveciler mahalleli nüfusuna kayıtlı olup 7 nolu haneden çıkmaktadır. o, aslında varlıklı bir ailenin oğludur. aile, eski inebolu yolu üzerinde bulunan hacorta köyü’ndendir.

Toplam entry sayısı: 11

kastamonu

adına şiirler yazılan şehir. misal;

gastamonu deye yanıp duruyon,
anam ayru, bubam ayru, köy ayru,
gurbetin gahrını çekip duruyon,
havam ayru, suyum ayru, aş ayru

çıkdım gurbetlere hayli yıl oldu,
bakduğum buzala çift öküz oldu,
kel eli’nin gızı el’e eş oldu,
davul ayru, zurna ayru, hak ayru.

gurbetçisin deye hor görüyola.
dil gırıya diye çok söğüyola,
gıravat dakınca bey sanıyola,
beyle ayru, ağa ayru, biz ayru.

bi lokma ekmeğe ayrulduk sizden,
vallaha böyüklük beklenen bizden,
özümüz, araç’ın dağlık köyünden,
dağım ayru, çamım ayru, yol ayru.

ismail, hep ayru bu sağduyundan,
her zaman köyünü araduğundan,
köyün sevdasıyla avunduğundan,
zabah ayru, ağşam ayru, gün ayru.


ismail esen büyükdağ
(kastamonu gazetesi, sayı:3203)

kastamonu tüneli'den geçen araç sayısı

15 temmuz şehitler tüneli'nden geçen araç sayısıdr. 7 ocak 2018 itibariyle toplamda 1.249.760 araç geçmiş. yine de az gibi geldi bana. ilgili haber için https://www.sondakika.com/haber/haber-kopek-baligi-agzi-ndan-1-milyon-249-bin-arac-gecti-10427706/

kastamonu tüneli'den geçen araç sayısı

15 temmuz şehitler tüneli'nden geçen araç sayısıdr. 7 ocak 2018 itibariyle toplamda 1.249.760 araç geçmiş. yine de az gibi geldi bana. ilgili haber için https://www.sondakika.com/haber/haber-kopek-baligi-agzi-ndan-1-milyon-249-bin-arac-gecti-10427706/

kastamonu

adına şiirler yazılan şehir. misal;

gastamonu deye yanıp duruyon,
anam ayru, bubam ayru, köy ayru,
gurbetin gahrını çekip duruyon,
havam ayru, suyum ayru, aş ayru

çıkdım gurbetlere hayli yıl oldu,
bakduğum buzala çift öküz oldu,
kel eli’nin gızı el’e eş oldu,
davul ayru, zurna ayru, hak ayru.

gurbetçisin deye hor görüyola.
dil gırıya diye çok söğüyola,
gıravat dakınca bey sanıyola,
beyle ayru, ağa ayru, biz ayru.

bi lokma ekmeğe ayrulduk sizden,
vallaha böyüklük beklenen bizden,
özümüz, araç’ın dağlık köyünden,
dağım ayru, çamım ayru, yol ayru.

ismail, hep ayru bu sağduyundan,
her zaman köyünü araduğundan,
köyün sevdasıyla avunduğundan,
zabah ayru, ağşam ayru, gün ayru.


ismail esen büyükdağ
(kastamonu gazetesi, sayı:3203)

calay gız

iki sigara ver istediğinin peşine takılsın ağşamadan, öyle iyi bi insanıdı.

kastamonu'nun delileri

yavuz bülent bakiler şiiiri.

siz de kastamonu delilerini
görebilseydiniz çok severdiniz.
hâllerine bakıp şaşırırdınız
ve: “bunlar ne güzel deli!” derdiniz.

deli satiye’yi tanısaydınız
anlardınız nedir esmer güzeli
sırım gibi, boylu poslu, gamzeli...
gönlünüzü usulca önüne sererdiniz.

oynardınız bilirim deli ziya geçince
mini gıdısı kadın’a ısınırdınız zamanla
mohmoh hüseyin’le, mohmoh hasan’la
oturup yemek yerdiniz!

sonra deli eşref’i görürdünüz karşıdan
her adım başında “ya sabır!” derdi...
tayy-ı zaman tayy-ı mekân ederdi
savulur giderdiniz!


ne güzel, ne para, ne bark, ne gam!...
dilendiği parayı en son kuruşuna dek
fakire, fukaraya verirdi sevinerek
siz de hâlinize şükrederdiniz
“bunlar ne güzel deli!” derdiniz.

yavuz bülent bakiler
(m. sani adıgüzel; şiirlerle kastamonu, s. 14)

cemaatten dayak yiyen imam


kastamonu bozarmut köyü jet imam lakaplı imamı fatih demircan'ın başına gelen olay. teravih namazını boostup kıldırınca cemaat conta yakmış tabi.

 spoiler!
bari bayram bitince dövün
Henüz takip ettiği biri yok.
Henüz takip eden biri yok.

Gizlilik Politikası | Kullanım Koşulları | İletişim/Reklam | Spor
Takip et!
| | | | | | | | |