Kastamonu Ağzı Sözlüğü, Kastamou 'ya dair ne varsa burada

tr82 bölgesi

kuzka'nın sorumlu olduğu kastamonu, sinop ve çankırı bölgesidir.
1,4 milyon hektar orman varlığı ile türkiye ormanlarının %6,4’üne sahiptir. bölge yüzölçümünün yarısından fazlası ormanlık alandır ve türkiye ortalamasının oldukça üstünde yer almaktadır. bu oran, kastamonu için %61,5, çankırı için %25 ve sinop için %56’dır. tr82 bölgesi’ndeki orman dağılımına bakıldığı zaman kastamonu ve sinop’un türkiye ortalamasının çok üstünde, çankırı’nın ise ortalamanın kısmen altında olduğu anlaşılmaktadır (bkz.tablo 1). bölge kendi içinde değerlendirildiğinde kastamonu’nun 889 bin hektar orman alanı ile bölge orman varlığının %62’sini, çankırı’nın 192 bin hektar ile %13,4’ünü, sinop’un da 354 bin hektar ile %24,6’sını oluşturduğu görülmektedir. mevcut orman alanı bakımından kastamonu, çankırı ve sinop ülke düzeyinde sırasıyla 2., 47. ve 22. sırada yer almaktadır.
ülkemizde endemik olan 65 familyanın %54’ü, endemik cinslerin %32’si ve endemik türlerin %10’u bölgede bulunmaktadır
1965 – 2010 yıllarında kırsaldan önemli oranda bir göç yaşanmış ve köy nüfusu yaklaşık %58 oranında azalmıştır.
türkiye endüstriyel odun üretiminin yaklaşık %17’sini ve yakacak üretiminin %8’ini gerçekleştirmektedir. bölge üretiminde illerin payına bakıldığında ise bölgedeki endüstriyel üretiminin kastamonu %65, çankırı %6, sinop ise %29’unu gerçekleştirmektedir. yakacak odun üretiminde ise kastamonu %55, çankırı %8, sinop %37 paya sahiptir.
türkiye'deki toplam nüfus'un %1'inin yaşadığı şehirdir, 2012 deki adrese dayalı sayıma göre.
türkiye nüfusunun %16,6’sı genç yaş grubunda yer alırken (15-24 yaş); bölge türkiye ortalamasının altında olup; %14,8‘dir.
türkiye’de her 56 bin kişiye 1 sağlık kurumu düşerken; bu orantr82 bölgesi için 23 bin, kastamonu için 21 bin, çankırı için 20 bin ve sinop için 33 bin olduğu bölgedir.
bebek ölüm oranı ‰ 8,4 olan bölgedir.
*kastamonu için ‰ 6,3
*çankırı için ‰ 9
*sinop için ‰ 11,7

**(‰=1/bin)
2 kastamonu, 1 çankırı ve 6 sinop’ta olmak üzere toplamda 9 tiyatro salonu olan bölgedir.

Gizlilik Politikası | Kullanım Koşulları | İletişim/Reklam | Spor
Takip et!
| | | | | | | | |