Kastamonu Ağzı Sözlüğü, Kastamou 'ya dair ne varsa burada

kastamonulu divan edebiyatı şairleri

kastamonu'da doğmuş, yetişmiş, büyümüş veya kısmen hayatlarının bir dönemini kastamonu'da geçirmiş şairlerdir.
(bkz:afitabi)
(bkz:andelibi)
(bkz:arif)
(bkz:arif mehmed efendi)
(bkz:beyani)
(bkz:cami)
(bkz:dai)
(bkz:diliri)
(bkz:fahir)
(bkz:derviş ahmed)
(bkz:izzet efendi)
(bkz:ferruhi)
(bkz:fuadi)
(bkz:fünuni)
(bkz:haki)
(bkz:halimi)
(bkz:hamdi)
(bkz:hariri)
(bkz:hasib)
(bkz:izzi)
(bkz:kıyasi)
(bkz:latifi)
(bkz:layihi)
(bkz:mahvi)
(bkz:mustafa)
(bkz:mustafa çelebi)
(bkz:nadi)
(bkz:neşati)
(bkz:nihani)
(bkz:nüri)
(bkz:ratip)
(bkz:sa'di çelebi)
(bkz:buraya başlığı yazın)
(bkz:senayi)
(bkz:sıdki)
(bkz:sun'i)
(bkz:şani)
(bkz:şavur)
(bkz:şemsi)
(bkz:şeyda)
(bkz:talii)
(bkz:türabi)
(bkz:zaifi)
(bkz:zeynep)
en dişe dokunur eser vermiş olanları necati ve latifi'dir.

necati, yalın bir türkçe ve halk deyimleri ile divan edebiyatı sahasında eser vermesi ile; latifi ise tezkire alanındaki en derli toplu çalışmaları türk edebiyatına kazandırmasıyla önemlidir.

Gizlilik Politikası | Kullanım Koşulları | İletişim/Reklam | Spor
Takip et!
| | | | | | | | |